Vakanties

Klik hier voor de planning van de vakanties.  

Planning van vakanties / ongeoorloofd verzuim
Het kan zijn dat de schoolvakanties in onze regio afwijken van de data die het ministerie adviseert. Alleen de zomervakantie komt overeen, maar hier betreft het een bindend advies. Dit maakt het er voor ouders allemaal niet helderder en gemakkelijker op.
Wat wel duidelijk is, is dat de vakantie van de school bepalend is.
Met andere woorden: ouders moeten afgaan op de informatie op de website van de school of in de schoolgids.
De data die het ministerie op haar website geeft zijn adviesdata. Maar een advies kan wel en niet opgevolgd worden. Dus hier kunnen ouders niet op blindvaren. Dit geldt dan ook niet als excuus gelden voor ouders als zij verlof aanvragen voor een vakantie voor hun leerplichtige kind(eren). Overigens vermeldt de site van het ministerie OC&W duidelijk dat ouders bij de school moeten informeren voor de enige juiste data.
De hierboven genoemde reden geldt niet als gewichtige omstandigheid om vrij te vragen buiten de schoolvakantie om. De leerplichtambtenaar beschouwt de afwezigheid dan ook als ongeoorloofde absentie.
Na de melding door school van het (vermoedelijk) ongeoorloofde schoolverzuim zal de leerplichtambtenaar een onderzoek starten. Als hieruit blijkt dat er geen gewichtige omstandigheden zijn, wordt tegen de ouders proces-verbaal opgemaakt.