Samenwerking

Skopos
Onder de stichting SKOPOS (Samenwerkingsbestuur voor Katholiek en Openbaar Onderwijs Schijndel) vallen zeven scholen voor primair onderwijs in Schijndel. Ook basisschool 't Talent is onderdeel van SKOPOS. De scholen hanteren verschillende onderwijsconcepten.
Gebaseerd op het strategisch beleidsplan van SKOPOS zijn alle scholen bezig met passend verrassend en toekomstgericht onderwijs: Groeien in je vak en samenwerken in de doorgaande lijn.

EBC (Educatief Basis Centrum)
Een EBC is de Schijndelse variant van een brede school waarin tenminste een basisschool, peuteropvang en buitenschoolse opvang zijn ondergebracht. De belangrijkste reden om EBC's te vormen is het bevorderen van den doorlopende of ononderbroken ontwikkelingslijn voor alle Schijndelse kinderen. Kinderopvang of peuteropvang en buitenschoolse opvang van De Plu maken deel uit van de EBC's.
't Talent maakt samen met De Heijcant en buitenschoolse opvang De Heidebloem hiervan deel uit.

Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs in werking getreden. Het uitgangspunt van de Wet passend onderwijs is dat voor alle kinderen, ook leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, een passende onderwijsplek beschikbaar moet zijn. Er geldt namelijk een wettelijke zorgplicht. Dat houdt in dat zodra een leerling bij een school wordt aangemeld, het schoolbestuur van de betreffende school verantwoordelijk is om passend onderwijs te bieden. Wanneer de school zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind, organiseert de school die ondersteuning met behulp van de samenwerkingspartners in het samenwerkingsverband. 

Samenwerkingsverbanden
Ook 't Talent heeft samenwerkingsverbanden. Een daarvan is het samenwerkingsverband met Primair Onderwijs De Meierij. Klik op onderstaande link om rechtstreeks naar de website te gaan voor meer informatie:
Samenwerkingsverband PO De Meierij

Voor meer informatie over samenwerking met het Voortgezet onderwijs kunt u de volgende link gebruiken:
Samenwerkingsverband VO De Meierij

Andere samenwerkingsverbanden die BS 't Talent kent zijn bijvoorbeeld met Centrum Jeugd en Gezin. Een medewerker hiervan is elke dinsdag bij de inloop in de ochtend aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Verder kunnen de leerlingen gebruik maken van de faciliteiten van Let's Play (locatie De Heijcant). Kinderen kunnen hier aan de slag op het gebied van diverse disciplines om te ontdekken waar hun talent ligt.