't Talent in het kort 
Welkom
Basisschool 't Talent is één van de zeven scholen binnen SKOPOS (Stichting Katholiek Openbaar Primair Onderwijs Schijndel). Samen met basisschool De Heijcant vormen wij het EBC-centrum (Educatief Basis Centrum). 

De School
Onze school heeft circa 70 leerlingen. De leerlingen komen grotendeels uit diverse wijken binnen Schijndel. Er stromen ook meerdere leerlingen per jaar in vanuit andere basisscholen, voornamelijk vanwege onze kleinschaligheid en expertise op het gebied van extra zorg. Dit maakt dat er meer aandacht is voor het individuele kind binnen de groep. 

Het gebouw
In het gebouw vindt u naast de 5 leslokalen, een lokaal voor handvaardigheid en techniek, een grote centrale hal en een fijne natuurlijke buitenspeelplaats. Voor de gymles maken wij gebruik van de naastgelegen sporthal Dioscuren. Voor projecten en speciale lessen maken we gebruik van de lokalen van Let's Play.  
 
Het team
Omdat we samen met De Heijcant het EBC vormen hebben wij één directeur. Op locatie 't Talent is een adjunct directeur aanwezig. Uiteraard is er een team van leerkrachten die ondersteund worden door onderwijsassistenten, stagiaires en diverse specialisten voor de extra ondersteuning van de leerlingen. Voor de facilitaire zaken en de administratie is er een conciërge en een administratieve kracht.