Samen op weg naar je eigen toekomst

Missie
Het is onze missie om vanuit een veilige basis passend onderwijs te bieden aan kinderen uit (de omgeving van) Schijndel, in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. Wij bieden kinderen een plek om zich, binnen een groep, vanuit vertrouwen en op eigen wijze te ontwikkelen. Wij gaan samen met ouders en kind op zoek naar de beste versie van het kind.   

Visie
 Wij werken in een prettige en professionele sfeer, met een positieve instelling ten opzichte van ieder kind. Wij vinden het belangrijk dat elk kind zichzelf mag zijn, gezien wordt en dat zijn/haar mogelijkheden in een veilige omgeving ontdekt en ontwikkeld worden. 

Een kind komt naar school om te leren; dat is voor iedereen vanzelfsprekend,
maar u kunt zich daarbij wel afvragen wat er geleerd wordt. Uit ervaring weten we
dat een kind veel gemakkelijker leert als het met plezier naar school gaat en zich
veilig voelt op school.
Dit betekent voor school; werken in een goede en plezierige sfeer, met een positieve
instelling ten opzichte van het kind. Dit benoemen we ook bij elk kind. Hoe klein dingen
ook zijn. Elk kind is anders, heeft zijn eigen talenten. Het belangrijkste is dat het
kind zijn/haar mogelijkheden ontdekt en die ontwikkelt.
Ieder kind neemt zijn/haar eigen talenten en achtergronden mee.
Daarom proberen we in het rooster een goede verdeling te maken tussen inspannende en ontspannende activiteiten.
Tussen 'werken met je hoofd' en 'werken met je lichaam', tussen werken in je eentje,
in tweetallen, in groepjes of met de totale groep.
Onze missie is echter niet alleen geslaagd wanneer een kind een zo hoog mogelijk eigen ontwikkelingsniveau heeft bereikt.
De missie is pas echt een succes wanneer het kind en zijn ouders de basisschoolperiode
hebben ervaren als een wezenlijke en leerzame, maar ook gelukkige en waardevolle
periode in hun leven.