Schooltijden / vakanties verzuim

Schooltijden                                 
Aanvang ochtend                  08.40 uur
Ochtendpauze                      10.15 uur tot 10.30 uur
Middagpauze                        12.00 uur tot 12:30 uur
Einde schooldag                   14:15 uur
 
Aanvang ochtend
We zien ouders graag mee naar binnen komen om even met hun kind te werken of lezen.
Hiervoor hebben we dan ook tijd ingepland tot 9:00 uur.

Middagpauze
Om 12:00 uur eten alle kinderen in de klas onder leiding van de eigen leerkracht en gaan om 12:15 uur naar buiten.
Om 12:30 uur starten de lessen weer.

Vakantie
Onderstaande roosters betreft het basisonderwijs in Schijndel.
Let op! Het voortgezet onderwijs hanteert mogelijk een ander vakantierooster!

Vakanties schooljaar 2020 - 2021
Herfstvakantie 19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m  1 januari 2021
Voorjaarsvakantie      15 februari 2021 t/m 19 februari 2021
2e Paasdag  5 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie  3 mei 2021 t/m 14 mei 2021
2e Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 26 juli 2021 t/m 3 september 2021
 

Planning van vakanties / ongeoorloofd verzuim
Het kan zijn dat de schoolvakanties in onze regio afwijken van de data die het ministerie adviseert. Dit maakt het er voor ouders allemaal niet helderder en gemakkelijker op. Wat wel duidelijk is, is dat de vakantie van de school bepalend is. Met andere woorden: ouders moeten afgaan op de informatie op de website van de school of in de schoolgids.

De data die het ministerie op haar website geeft zijn adviesdata. Maar een advies kan wel en niet opgevolgd worden. Dus hier kunnen ouders niet op blindvaren. Dit geldt dan ook niet als excuus voor ouders als zij verlof aanvragen voor een vakantie voor hun leerplichtige kind(eren). Overigens vermeldt de site van het ministerie OC&W duidelijk dat ouders bij de school moeten informeren voor de enige juiste data.

De hierboven genoemde reden geldt niet als gewichtige omstandigheid om vrij te vragen buiten de schoolvakantie om. De leerplichtambtenaar beschouwt de afwezigheid dan ook als ongeoorloofde absentie. Na de melding door school van het (vermoedelijk) ongeoorloofde schoolverzuim zal de leerplichtambtenaar een onderzoek starten. Als hieruit blijkt dat er geen gewichtige omstandigheden zijn, wordt tegen de ouders proces-verbaal opgemaakt.